Yleisohjeet

Yleisohjeet

Yleisohjeet

Yleisohjeet

1. Sairauskassassa hoidetaan jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja lisäetuuskorvaukset (sairaanhoito, sairaus-, äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahat sekä erityisäitiysraha).


2. Jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta ja osa-aikaeläkeläisen saamasta eläkkeestä.


3. LISÄETUUTENA maksetaan sairaanhoidon kustannuksia sääntöjen 13 §:n mukaan:


Lääkärinpalkkio kokonaan, mikäli se on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattava (laitososuutta ei makseta).

Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 500,00.

  • Lääkärinpalkkio kokonaan, mikäli se on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattava (laitososuutta ei makseta).
  • Terveyskeskuksessa peritty maksu, sairaalan poliklinikkamaksu sekä päiväkirurgiasta peritty maksu.
  • Hoitopäivämaksu sairaalassa, alimman maksuluokan mukaisesti enintään 90 päivää samasta sairaudesta.
  • Lääkärin sairaudenhoitoon määräämä lääke, kliininen ravintovalmiste ja perusvoide silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Tästä poiketen lääkekustannuksista maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta; korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Lisäetuutena korvataan 50 %, jos edellä mainitut eivät sv-korvattavia, ei kuitenkaan rokotus-, tupakanvieroitus- eikä laihdutusvalmisteista. Oma osuus maksetaan apteekissa.
  • Lääkärin määräämä laboratorio- ja röntgentutkimus sekä radiologinen tutkimus kokonaan, mikäli tutkimus on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

  • Lääkärin määräämästä fysioterapiasta korvataan 75 % silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.
  • Sairaanhoidon kannalta välttämätön, matkakattoa kerryttävä matkakustannus kokonaan.
  • Silmälasit tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta aiheutunut kustannus korvataan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle jäsenelle kahden vuoden väliajoin siten, että enimmäismäärä on 400 euroa korvauskertaa kohti.
  • Yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle korvataan hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta 70 prosenttia. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Lisäetuutena korvataan enintään 450 euroa jäsentä kohti kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista

4. Sääntöjen 16 §:n mukaan jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustusta 800 euroa.

YKSITYISPOTILAANA LEIKKAUKSEEN / TUTKIMUKSEEN?
Varmista sairauskassan korvaukset ennen kuin menet leikkaukseen tai tutkimukseen (maksusitoumus).
LISÄETUUKSIA EI MAKSETA LOMAUTUKSEN AJALTA. (sääntöjen 19§)
Poikkeuksena kuitenkin on lääkkeet, jotka voit edelleen hakea apteekista maksutta.
Lomautuksen aikana sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset haetaan edelleen sairauskassasta.
Lisätietoja sairauskassasta.

Aukioloajat

Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00 11:30 - 16:00

Perjantai Suljettu