LISÄETUUDET LOMAUTUKSEN AIKANA

Hallitus käsitteli kokouksessaan sääntöjen kohtaa 19 § koskien lomautuksen aikana maksettavia lisäetuuksia.

Päätös: pidemmillä lomautusjaksoilla lisäetuuksia maksetaan kahden ensimmäisen viikon ajan.