Ajankohtaista

Ajankohtaista

Ajankohtaista

  • 03/06/2024
    UUDET AUKIOLOAJAT

    Kassa avoinna

    ma – to           

    9.00 – 11.00 / 11.30 -15.00

    pe suljettu

     _______________                             

    Open

    Mon - Thu       

    9.00 – 11.00 / 11.30 – 15.00

    Fri closed

    Lue lisää
  • 03/06/2024
    KESÄN AUKIOLOAJAT

    Kassa avoinna kesällä, poikkeusaukioloajat:

    vko 29                        ke 17.7.2024

    vko 30                        ke 24.7.2024

    vko 31                        to 1.8.2024

    vko 32                        to 8.8.2024

    Rakennuksen sisääntulon tuulikaapissa vasemmalla on lukollinen postilokerikko, jossa kassan postiluukku on C5. Halutessasi voit jättää hakemuksesi tai muun postisi tähän postiluukkuun.

    Muista allekirjoittaa hakemus.

    Voit myös kirjautua OmaKelaan ja tehdä siellä hakemukset sairaanhoidon korvauksista sekä vanhempain- ja sairauspäivärahoista.

    Lue lisää
  • 11/01/2024
    UUSI SUORAKORVAUSSOPIMUS JÄRVENPÄÄN LÄHIAPTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601) näyttämällä saat nyt myös Järvenpään Lähiapteekista

    lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla

    sekä

    muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %.

     

    Lue lisää
  • 26/09/2023
    KÄYNNIT MEHILÄISESSÄ

    Sairauskassalla on suorakorvaussopimus Mehiläisen kanssa.

     

    Sopimus koskee seuraavia Mehiläisen toimipaikkoja:

    Helsingin, Espoon ja Vantaan toimipisteet sekä Karkkilan, Lohjan, Nummelan, Riihimäen, Hämeenlinnan ja Hyvinkään toimipisteet.

     

    Kun asioit Mehiläisen toimipisteessä, on tärkeää, että esität voimassa olevan Kela-kortin (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601).

    Tällöin Mehiläinen laskuttaa lääkärin vastaanottopalkkiot ja lääkärin määräämät tutkimukset suoraan sairauskassalta.
    Maksat itse vain mahdolliset toimenpide- ja laitosmaksut sekä omavastuut.

     

    Muista kulkea kassan kautta!

    Lue lisää
  • 31/03/2023
    SOPIMUS, CORONARIA HAMMASKLINIKAT

    Coronaria Hammasklinikat tarjoavat kassan jäsenille 10 % alennuksen hampaiden perushoidosta ja suuhygienistin hoidosta.

    • kassan jäseniltä ei peritä kanta- tai käyntimaksuja.

    Saat edut näyttämällä Kela-korttia, jossa merkintä TYÖPAIKKAKASSA 46601.

     

    Maksa käyntisi ensin itse, hae sitten korvaus kassasta, jossa Kela-korvaus käsitellään.

    Lue lisää
  • 09/01/2023
    LISÄETUUDET, MUUTOKSET 1.1.2023 ALKAEN

    Lääkärinpalkkiot

    Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 300,00. Lääkärinpalkkion tulee olla sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

     

    Tutkimukset

    90 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä esim. röntgentutkimus, TT-kuvaus, UÄ-tutkimus, magneettitutkimus

    sekä

    90 % lääkärin määräämistä kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuksista, esim. elektroneuromyografia, yöpolygrafia

     

    3 a) 75 % fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista enintään 10 hoitokerralta kalenterivuodessa

     

    3 b) 50 % lääkärin tai työfysioterapeutin määräämästä hieronnasta enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa

     

    Mitä ei korvata

    Kanta-, toimisto-, käynti- eikä palvelumaksuja, ajokorttitodistuksia, rokotteita, laitososuuksia, yksityisen terveydenhuollon syöpälääkäri- eikä laboratoriokäyntejä eikä yksityisessä hoitolaitoksessa annettua sytostaatti-, keinomunuais- ja sädehoitoa.

     

    Matkat

    5 d) Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvataan kustannukset vain, jos yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito tai suoritettu tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

     

    Sidokset ja apuvälineet

    6 a) lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, henkilökohtaisten sidosten sekä käsi- ja jalkatukien kustannuksista korvataan enintään 50 euroa kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi

     

    Lue lisää
  • 29/12/2022
    SÄÄNNÖT 2023

    Finanssivalvonta on vahvistanut sairauskassan varsinaisen kassankokouksen 23.11.2022 hyväksymän sääntömuutoksen sovellettavaksi 1.1.2023 alkaen.

     

    LISÄETUUDET

    13 §

    Kassa korvaa tarpeellisesta hoidosta, ei kuitenkaan keinohedelmöityksestä johtuvia kustannuksia vakuutetulle, jonka sairauden, raskauden tai synnytyksen johdosta on turvauduttava lääkärin tai muun asianmukaisen ammattikoulutuksen saaneen henkilön hoitoon. Kor­vausta maksetaan siltä osin, minkä hoito tarpeettomia kustannuksia välttäen, jäsenen terveydentilaa kuitenkaan vaarantamatta, olisi tullut maksamaan. Näissä säännöissä tarkoitettuna lääkärinä pidetään myös hammaslääkäriä.

    Lisäetuuskorvauksesta vähennetään ennen sen maksamista sairausvakuutuslain (tai muun lain) mukainen korvaus. Vastaavasti, jos vakuutetulla on oikeus saada korvausta muun maan kuin Suomen lainsäädännön perusteella, kyseinen korvaus voidaan hallituksen harkinnan mukaan ottaa huomioon kokonaan tai osittain kassan korvausta määrättäessä.

     

    Kustannuksina korvataan:

    Julkinen terveydenhuolto

    Kustannuksina korvataan enintään sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) enimmäismäärän mukaisesti

    1 a) julkisen sairaalan ja siihen verrattavan sairaalan lyhytaikaisesta hoidosta perittävän hoitopäivämaksun mukainen maksu enintään 30 vuorokaudelta saman sairauden johdosta;

    1 b) kuntoutuslaitoksen hoitopäivämaksu, mikäli hallitus yksittäistapauksessa katsoo kohtuulliseksi siihen suostua;

    1 c) julkisen sairaalan ja siihen verrattavan samaa palvelua tuottavan toimintayksikön poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksu sekä edellä mainituissa yksiköissä lääkärin kirjoittamasta B-lausunnosta peritty maksu.

    Yksityinen terveydenhuolto

    Lääkärinpalkkiot

    2) 100 % lääkärinpalkkiosta silloin, kun hoito on myös sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa. Ei kuitenkaan hammaslääkärinpalkkiosta, joka korvataan 8 kohdan perusteella, eikä hammashoitoon liittyvää muun lääkärin palkkiota.

    Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 300,00. Lääkärinpalkkion tulee olla sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

    Tutkimukset

    3) 100 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista, patologian alaan kuuluvista tutki­muksista näytteenottoineen,

    90 % radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä esim. röntgentutkimus, TT-kuvaus, UÄ-tutkimus, magneettitutkimus

    90 % kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuksista, esim. elektroneuromyografia, yöpolygrafia

    3 a) 75 % fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista enintään 10 hoitokerralta kalenterivuodessa

    3 b) 50 % lääkärin tai työfysioterapeutin määräämästä hieronnasta enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa

     

    Mitä ei korvata

    Kanta-, toimisto-, käynti- eikä palvelumaksuja, ajokorttitodistuksia, rokotteita, laitososuuksia, yksityisen terveydenhuollon syöpälääkäri- eikä laboratoriokäyntejä eikä yksityisessä hoitolaitoksessa annettua sytostaatti-, keinomunuais- ja sädehoitoa.

     

    Lääkkeet

    4 a) lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla; tästä poiketen lääkekustannuksista maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta; korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu

    b) muista kun edellä a kohdassa tarkoitetuista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %; ei kuitenkaan rokotus-, tupakanvieroitus- eikä laihdutusvalmisteista.

    Matkat

    5 a) vakuutetulle aiheutuneet, kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset sairaanhoidon tai lääkärin määräämien apuvälineiden ja muiden lait­teiden hankkimisen tai ylläpitämisen kannalta välttämättömät matkakustan­nukset halvinta kulkutapaa käyttäen, ellei muuta matkustustapaa sairauden laadusta tai liikenneolosuhteista johtuen ole pidettävä välttämättömänä;

    b) lääkärin tai muun 13 §:n 1 momentissa tarkoitetun asianmukaisen ammat­tikoulutuksen saaneen henkilön käynnistä potilaan luona johtuvat matkakus­tannukset; sekä

    c) kassan hallituksen antamien yleisohjeiden mukaiset tarpeelliset majoittu­miskustannukset, mikäli vakuutettu korvattavan matkan aikana joutunut yöpymään majoitusliikkeessä taikka tutkimus- tai hoitolaitoksen potilaita var­ten järjestetyssä majoituspaikassa;

    5 d) Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvataan kustannukset vain, jos yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito tai suoritettu tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

    Sidokset ja apuvälineet

    6) lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, henkilökohtaisten sidosten sekä käsi- ja jalkatukien kustannuksista korvataan enintään 50 euroa kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi

    Silmälasit

    7) yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle korvataan lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta aiheutunut kustannus aikaisintaan kahden vuoden väliajoin 400 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti; sekä

    Hammashoito

    8) yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle korvataan hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta 70 prosenttia. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Lisäetuutena korvataan enintään 450 euroa vakuutettua kohti kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista.

     

    MAKSUSITOUMUS KASSASTA TARVITAAN:

    radiologisiin tutkimuksiin ja toimenpiteisiin  sekä kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuksiin

    Lue lisää
  • 01/10/2021
    UUSI POSTIOSOITE

    Kassan uusi postiosoite on  Valurinkatu 2 C 5, 03600 Karkkila.

    Sisääntulon tuulikaapissa vasemmalla on uusi lukollinen postilokerikko, jossa kassan postiluukku on C5. Halutessasi voit jättää hakemuksesi tai muun postisi tähän postiluukkuun.

    Muista allekirjoittaa hakemus.

    Toki voit asioida myös toimistolla yläkerrassa.

    Aukioloajat:

    ma - to klo 9.00 - 11.00 ja 11.30 - 16.00

    Lue lisää
  • 02/08/2021
    SÄÄNTÖMUUTOS, SOVELLETAAN 2.6.2021 LUKIEN

    Finanssivalvonta on 28.7.2021 päättänyt vahvistaa Högfors-Karkkilan Sairauskassan sääntöjen 4 §:n muutokset sovellettavaksi 2.6.2021 lukien.

    TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

    4 §

    Kassan toimintapiirin muodostaa seuraaviin Karkkilassa sijaitseviin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt:

    - Componenta Castings Oy

    - SEW Industrial Gears Oy 

    - Karkkilan Malli­apu Oy

    - Högfors-Karkkilan Sairauskassa

    - Hyvinkäällä sijaitsevaan David Brown Santasalo Finland Oy -nimiseen  yhtiöön työsuhteessa olevat henkilöt

    - Tampereen Koneistus Oy -nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevat  henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 1.6.2021

     

    Yllämainittuja yhtiöitä kutsutaan työnantajiksi. Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa työnantajalta. Kassan jäsenyys on pakollinen.
     

    Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu ylemmät toimihenkilöt eivätkä henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.
     

    Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.

     

    Lue lisää
  • 27/05/2021
    UUSI SUORAKORVAUSSOPIMUS LOPEN APTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601) näyttämällä saat nyt myös Lopen Apteekista

    lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla

    sekä

    muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %.

     

     

    Sopimus on voimassa 1.6.2021 alkaen.

    Lue lisää
  • 31/03/2021
    UUSI SUORAKORVAUSSOPIMUS NUMMELAN UUDEN APTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601) näyttämällä saat nyt myös Nummelan Uudesta Apteekista (Prisma) lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla 

    sekä 

    muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %.

     

    Sopimus on voimassa 1.4.2021 alkaen.

    Lue lisää
  • 17/03/2021
    LOMAUTUS

    Lomautuksen aikana lisäetuudet ovat voimassa seuraavasti:
    - Yksittäiset lomautuspäivät; 

      lisäetuudet maksetaan normaalisti.
    - Yli kahden viikon yhtäjaksoinen lomautus; 

       lisäetuudet maksetaan kahden ensimmäisen viikon ajan. 

       Lääkeostot apteekista korvataan huolimatta siitä, kuinka pitkä lomautus kyseessä.

    Lue lisää
  • 14/05/2020
    SÄÄNTÖMUUTOS

    Finanssivalvonta on 8.5.2020 päättänyt vakuutuskassalain (1164/1992) 13 §:n nojalla vahvistaa Högfors-Karkkilan Sairauskasan sääntöjen 4 ja 10 §:n muutokset.

    Lue lisää
  • 29/04/2020
    UUSI SUORAKORVAUSSOPIMUS NUMMELAN APTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601) näyttämällä saat nyt myös Nummelan Apteekista lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla 

    sekä 

    muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %.


    Sopimus on voimassa 1.5.2020 alkaen.

    Lue lisää
  • 16/12/2019
    SÄÄNTÖMUUTOS, SOVELLETAAN 1.12.2019 LUKIEN

    Finanssivalvonta on vahvistanut 9.12.2019 sääntömuutoksen koskien lisäetuuksia 13 § 1a) lääkärinpalkkio;

    Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 500,00. Lääkärinpalkkion tulee olla sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

    Lue lisää
  • 03/10/2019
    UUSI SUORAKORVAUSSOPIMUS VIHDIN APTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia näyttämällä saat nyt myös Vihdin Apteekista lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä
    vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla
    sekä muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista
    50 %.
    Sopimus on voimassa 1.10.2019 alkaen.

    Lue lisää
  • 20/09/2019
    LISÄETUUDET LOMAUTUKSEN AIKANA

    Hallitus käsitteli kokouksessaan sääntöjen kohtaa 19 § koskien lomautuksen aikana maksettavia lisäetuuksia.

    Päätös: pidemmillä lomautusjaksoilla lisäetuuksia maksetaan kahden ensimmäisen viikon ajan.


    Lue lisää
  • 18/12/2018
    SÄÄNTÖMUUTOS, SOVELLETAAN 1.1.2019 LUKIEN

    Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutoksen koskien lisäetuuksia 13 § 7)

    Lisäetuutena korvataan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta aiheutunut kustannus aikaisintaan kahden vuoden väliajoin 400 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.

    Lue lisää
  • 21/05/2018
    KASSA MUUTTANUUT UUSIIN TILOIHIN

    Uusi osoite on Valurinkatu 4 A 5, 03600 Karkkila. Puhelinnumero (09 2259 830) ennallaan.

    Tila on Ala-Emalissa, lisätietoa ilmoitustauluilla.
    Uudet aukioloajat:
    ma - to 9.00 - 11.00 / 11.30 - 16.00
    pe suljettu
    Tervetuloa!

    Lue lisää
  • 24/10/2017
    SUORAKORVAUSSOPIMUS TEHTY WILLAN KEHRÄ APTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601) näyttämällä saat nyt myös Willan Kehrä Apteekista (Hyvinkää) lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla sekä muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %.

    Sopimus on voimassa 1.10.2017 alkaen.
    Lisätietoja sairauskassasta

    Lue lisää
  • 14/03/2017
    MAGNEETTITUTKIMUS

    Jos sinulla on lääkärin lähete magneettitutkimukseen, voit hakea maksusitoumuksen sairauskassasta.

    Silloin lasku tutkimuksesta tulee suoraan kassaan.
    Jos kuitenkin haluat maksaa tutkimuksen itse ja haet etuuden jälkikäteen kassasta, ole hyvä ja valitse tutkimuspaikaksi Unilabs Mediscan Oy, Helsinki.
    Lisätietoja sairauskassasta.

    Lue lisää
  • 29/12/2016
    SUORAKORVAUSSOPIMUS TEHTY YLIOPISTON APTEEKIN KANSSA

    Kela-korttia (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601) näyttämällä saat nyt myös Yliopiston Apteekista lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet sekä niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla sekä muista kuin edellä mainituista lääkärin määräämistä lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista, niitä vastaavista tuotteista ja perusvoiteista 50 %.

    Sopimus on voimassa 1.1.2017 alkaen.
    Lisätietoja sairauskassasta

    Lue lisää
  • 14/09/2016
    SUORAKORVAUSSOPIMUS TEHTY KARKKILAN FYSIO-ASEMAN KANSSA

    Högfors-Karkkilan sairauskassa on tehnyt suorakorvaussopimuksen Karkkilan Fysio-Aseman kanssa.

    Sopimus on voimassa 15.9.2016 alkaen ja se koskee fysioterapiaa. Käynnin tulee olla sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavaa. Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin määräys fysioterapiaan. Määräys voi olla joko julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta.
    Jäsenen asioidessa Karkkilan Fysio-Asemalla, on tärkeää esittää voimassa oleva Kela-kortti (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601). Tällöin fysioterapia laskutetaan suoraan sairauskassalta. Jäsen maksaa vain omavastuuosuuden 25 % fysioterapiasta.
    Työfysioterapeutti Katariina Mikkola siirtyy Mehiläisestä Karkkilan Fysio-Asemalle 15.9.2016.
    Lisätietoja sairauskassasta.
    Karkkilan Fysio-Aseman yhteystiedot:
    Tammelantie 4-6, 03600 Karkkila
    puhelin 09 2258 919

    Lue lisää
  • 01/03/2016
    SUORAKORVAUSSOPIMUS TEHTY MEHILÄISEN KANSSA

    Sairauskassa on tehnyt suorakorvaussopimuksen Mehiläisen kanssa. Sopimus koskee seuraavia Mehiläisen toimipaikkoja: Helsingin, Espoon ja Vantaan toimipisteet sekä Karkkilan, Lohjan, Nummelan, Riihimäen, Hämeenlinnan ja Hyvinkään toimipisteet.

    Sopimus on voimassa 1.3.2016 alkaen ja se koskee lääkärin vastaanottopalkkioita ja lääkärin määräämiä tutkimuksia (ei koske ENMG- tai magneettitutkimuksia) sekä fysioterapiaa. Käynnin tulee olla sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavaa, laitosmaksuja ei korvata.
    Jäsenen asioidessa Mehiläisen toimipisteessä, on tärkeää esittää voimassa oleva Kela-kortti (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601). Tällöin Mehiläinen laskuttaa lääkärin vastaanottopalkkiot ja lääkärin määräämät tutkimukset sekä fysioterapian suoraan sairauskassalta. Jäsen maksaa vain mahdolliset toimenpide- ja laitosmaksut sekä omavastuuosuuden 25 % fysioterapiasta.
    Lääkärin määräämät ENMG-tutkimukset ja magneettitutkimukset maksusitoumuksella.
    Jäsenen on haettava erillinen maksusitoumus sairauskassasta.
    Jäsen maksaa kokonaisuudessaan peruuttamattomat käynnit.
    Jos leikkaus yksityispotilaana, jäsenen kannattaa kysyä sairauskassan korvaukset ennen leikkausta.
    Lisätietoja sairauskassasta.
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen koskien lääkkeiden alkuomavastuuta;
    13 § 3a) lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla; tästä poiketen lääkekustannuksista maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta;

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    sääntöjen 19 §
    Jos jäsen sairastuu ollessaan työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen taikka jonkin muun syyn kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi poissa työstään eikä hän saa tältä ajalta palkkaa, hänelle ei makseta näiden sääntöjen 13 §:n mukaisia lisäetuuksia kysymyksessä olevalta ajalta.
    Mikäli kassan jäsen sairastuu lomautuksen aikana, maksetaan hänelle lomautuksen aikana syntyneistä sairauden hoidon kustannuksista ainoastaan Kela-korvaus, ei kassan lisäetuuksia. Korvattavuus määräytyy hoitokäynnin tapahtumapäivän, ei maksupäivän mukaan.
    Poikkeuksena kuitenkin on lääkkeet, jotka jäsen voi edelleen hakea apteekista maksutta. Lomautuksen aikana sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset haetaan edelleen sairauskassasta.

    Lue lisää
  • 03/10/2012
    TIEDOTE

    Högfors-Karkkilan sairauskassa on päättänyt luopua lisäetuuskuittien lähettämisestä. Lisäetuuden osuus löytyy eriteltynä tiliotteelta. Kelakorvauksesta jäsenet tulevat jatkossakin saamaan virallisen päätöksen kotiin. Pyydettäessä kuitti lisäetuuskorvauksesta voidaan toki lähettää.

    Lue lisää

Aukioloajat

Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00 11:30 - 15:00

Perjantai Suljettu