SÄÄNTÖMUUTOS, SOVELLETAAN 1.12.2019 LUKIEN

Finanssivalvonta on vahvistanut 9.12.2019 sääntömuutoksen koskien lisäetuuksia 13 § 1a) lääkärinpalkkio;

Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 500,00. Lääkärinpalkkion tulee olla sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.