SUORAKORVAUSSOPIMUS TEHTY MEHILÄISEN KANSSA

Sairauskassa on tehnyt suorakorvaussopimuksen Mehiläisen kanssa. Sopimus koskee seuraavia Mehiläisen toimipaikkoja: Helsingin, Espoon ja Vantaan toimipisteet sekä Karkkilan, Lohjan, Nummelan, Riihimäen, Hämeenlinnan ja Hyvinkään toimipisteet.

Sopimus on voimassa 1.3.2016 alkaen ja se koskee lääkärin vastaanottopalkkioita ja lääkärin määräämiä tutkimuksia (ei koske ENMG- tai magneettitutkimuksia) sekä fysioterapiaa. Käynnin tulee olla sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavaa, laitosmaksuja ei korvata.
Jäsenen asioidessa Mehiläisen toimipisteessä, on tärkeää esittää voimassa oleva Kela-kortti (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601). Tällöin Mehiläinen laskuttaa lääkärin vastaanottopalkkiot ja lääkärin määräämät tutkimukset sekä fysioterapian suoraan sairauskassalta. Jäsen maksaa vain mahdolliset toimenpide- ja laitosmaksut sekä omavastuuosuuden 25 % fysioterapiasta.
Lääkärin määräämät ENMG-tutkimukset ja magneettitutkimukset maksusitoumuksella.
Jäsenen on haettava erillinen maksusitoumus sairauskassasta.
Jäsen maksaa kokonaisuudessaan peruuttamattomat käynnit.
Jos leikkaus yksityispotilaana, jäsenen kannattaa kysyä sairauskassan korvaukset ennen leikkausta.
Lisätietoja sairauskassasta.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Finanssivalvonta on hyväksynyt sääntömuutoksen koskien lääkkeiden alkuomavastuuta;
13 § 3a) lääkärin sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet, kliiniset ravintovalmisteet, niitä vastaavat tuotteet ja perusvoiteet silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla; tästä poiketen lääkekustannuksista maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
sääntöjen 19 §
Jos jäsen sairastuu ollessaan työnseisauksen tai työn puutteesta johtuvan lomautuksen taikka jonkin muun syyn kuin sairauden tai synnytyksen vuoksi poissa työstään eikä hän saa tältä ajalta palkkaa, hänelle ei makseta näiden sääntöjen 13 §:n mukaisia lisäetuuksia kysymyksessä olevalta ajalta.
Mikäli kassan jäsen sairastuu lomautuksen aikana, maksetaan hänelle lomautuksen aikana syntyneistä sairauden hoidon kustannuksista ainoastaan Kela-korvaus, ei kassan lisäetuuksia. Korvattavuus määräytyy hoitokäynnin tapahtumapäivän, ei maksupäivän mukaan.
Poikkeuksena kuitenkin on lääkkeet, jotka jäsen voi edelleen hakea apteekista maksutta. Lomautuksen aikana sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset haetaan edelleen sairauskassasta.