SUORAKORVAUSSOPIMUS TEHTY KARKKILAN FYSIO-ASEMAN KANSSA

Högfors-Karkkilan sairauskassa on tehnyt suorakorvaussopimuksen Karkkilan Fysio-Aseman kanssa.

Sopimus on voimassa 15.9.2016 alkaen ja se koskee fysioterapiaa. Käynnin tulee olla sairausvakuutuslain mukaisesti korvattavaa. Korvaamisen edellytyksenä on, että asiakkaalla on lääkärin määräys fysioterapiaan. Määräys voi olla joko julkisesta tai yksityisestä terveydenhuollosta.
Jäsenen asioidessa Karkkilan Fysio-Asemalla, on tärkeää esittää voimassa oleva Kela-kortti (kääntöpuolella merkintä Työpaikkakassa 46601). Tällöin fysioterapia laskutetaan suoraan sairauskassalta. Jäsen maksaa vain omavastuuosuuden 25 % fysioterapiasta.
Työfysioterapeutti Katariina Mikkola siirtyy Mehiläisestä Karkkilan Fysio-Asemalle 15.9.2016.
Lisätietoja sairauskassasta.
Karkkilan Fysio-Aseman yhteystiedot:
Tammelantie 4-6, 03600 Karkkila
puhelin 09 2258 919