SÄÄNTÖMUUTOS, SOVELLETAAN 1.1.2019 LUKIEN

Finanssivalvonta on vahvistanut sääntömuutoksen koskien lisäetuuksia 13 § 7)

Lisäetuutena korvataan vähintään yhden vuoden kassaan kuuluneelle lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta aiheutunut kustannus aikaisintaan kahden vuoden väliajoin 400 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti.