SÄÄNTÖMUUTOS, SOVELLETAAN 2.6.2021 LUKIEN

Finanssivalvonta on 28.7.2021 päättänyt vahvistaa Högfors-Karkkilan Sairauskassan sääntöjen 4 §:n muutokset sovellettavaksi 2.6.2021 lukien.

TOIMINTAPIIRI JA JÄSENYYS

4 §

Kassan toimintapiirin muodostaa seuraaviin Karkkilassa sijaitseviin yhtiöihin työsuhteessa olevat henkilöt:

- Componenta Castings Oy

- SEW Industrial Gears Oy 

- Karkkilan Malli­apu Oy

- Högfors-Karkkilan Sairauskassa

- Hyvinkäällä sijaitsevaan David Brown Santasalo Finland Oy -nimiseen  yhtiöön työsuhteessa olevat henkilöt

- Tampereen Koneistus Oy -nimiseen yhtiöön työsuhteessa olevat  henkilöt, jotka olivat tämän kassan jäseniä 1.6.2021

 

Yllämainittuja yhtiöitä kutsutaan työnantajiksi. Kassan jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvat henkilöt, jotka saavat pääasiallisen toimeentulonsa työnantajalta. Kassan jäsenyys on pakollinen.
 

Kassan toimintapiiriin eivät kuitenkaan kuulu ylemmät toimihenkilöt eivätkä henkilöt, joiden työsuhde on tarkoitettu tilapäiseksi ja lyhytaikaiseksi.
 

Kassan hallituksen tehtävänä on todeta jäsenyyden edellytysten olemassaolo.