LISÄETUUDET, MUUTOKSET 1.1.2023 ALKAEN

Lääkärinpalkkiot

Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 300,00. Lääkärinpalkkion tulee olla sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.

 

Tutkimukset

90 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä esim. röntgentutkimus, TT-kuvaus, UÄ-tutkimus, magneettitutkimus

sekä

90 % lääkärin määräämistä kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuksista, esim. elektroneuromyografia, yöpolygrafia

 

3 a) 75 % fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista enintään 10 hoitokerralta kalenterivuodessa

 

3 b) 50 % lääkärin tai työfysioterapeutin määräämästä hieronnasta enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa

 

Mitä ei korvata

Kanta-, toimisto-, käynti- eikä palvelumaksuja, ajokorttitodistuksia, rokotteita, laitososuuksia, yksityisen terveydenhuollon syöpälääkäri- eikä laboratoriokäyntejä eikä yksityisessä hoitolaitoksessa annettua sytostaatti-, keinomunuais- ja sädehoitoa.

 

Matkat

5 d) Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvataan kustannukset vain, jos yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito tai suoritettu tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.

 

Sidokset ja apuvälineet

6 a) lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, henkilökohtaisten sidosten sekä käsi- ja jalkatukien kustannuksista korvataan enintään 50 euroa kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi