Säännöt

Säännöt

Säännöt

Yleiset määräykset

TOIMINTAPIIRI JA VAKUUTUSSUHDE

KASSASTA EROAMINEN JA EROTTAMINEN

VAKUUTUSMAKSUT

SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAINEN TOIMINTA

LISÄETUUDET

LISÄETUUKSIA KOSKEVAT RAJOITUKSET

LISÄETUUKSIEN HAKEMINEN JA SUORITTAMINEN

MUUTOKSENHAKU LISÄETUUSPÄÄTÖKSEEN

OMAN PÄÄOMAN RAHASTOT

VASTUUVELKA

TILINPÄÄTÖS

TILINTARKASTUS

KASSANKOKOUS

HALLITUS

TOIMITUSJOHTAJA

ASIANTUNTIJALÄÄKÄRI

KASSAN NIMENKIRJOITUS

VAROJEN SIJOITTAMINEN JA LAINANOTTO

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUKSIEN MUUTTAMINEN

SULAUTUMINEN JA JAKAUTUMINEN

VAKUUTUSKANNAN LUOVUTTAMINEN SEKÄ VAPAAEHTOINEN SELVITYSTILA JA KASSAN PURKAMINEN

LAKISÄÄTEINEN SELVITYSTILA JA PURKAMINEN

Aukioloajat

Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00 11:30 - 15:00

Perjantai Suljettu