Yleisohjeet

Yleisohjeet

Yleisohjeet

Yleisohjeet

 

1. Sairauskassassa hoidetaan jäsenten sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset ja lisäetuuskorvaukset (sairaanhoito, sairaus-, raskaus-, erityisraskaus- ja vanhempainraha.)


2. Jäsenmaksu on 1,3 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta.


3. LISÄETUUTENA korvataan sairaanhoidon kustannuksia sääntöjen 13 §:n mukaan:

 

 • Julkisen sairaalan ja siihen verrattavan samaa palvelua tuottavan toimintayksikön poliklinikka-, sarjahoito- ja päiväkirurgiamaksu sekä edellä mainituissa yksiköissä lääkärin kirjoittamasta B-lausunnosta peritty maksu.
 • Hoitopäivämaksu sairaalassa, alimman maksuluokan mukaisesti enintään 30 päivää samasta sairaudesta.
 • 100 % lääkärinpalkkiosta, mikäli se on myös sairausvakuutuslain nojalla korvattava. Yksityisestä leikkauksesta tai siihen verrattavasta toimenpiteestä perittävästä lääkärinpalkkiosta korvataan enintään 300,00. Lääkärinpalkkion tulee olla sairausvakuutuslain nojalla korvattavaa.
 • 100 % lääkärin määräämistä laboratoriotutkimuksista.
 • 90 % lääkärin määräämistä radiologisista tutkimuksista ja toimenpiteistä (tarvitaan maksusitoumus kassasta)

 • 90 % lääkärin määräämistä kliinisen neurofysiologian ja kliinisen fysiologian tutkimuksista (tarvitaan maksusitoumus kassasta)

 • 75 % fysioterapiasta ja fysioterapeuttisista tutkimuksista enintään 10 hoitokerralta kalenterivuodessa
 • 50 % lääkärin tai työfysioterapeutin määräämästä hieronnasta enintään 5 hoitokerralta kalenterivuodessa
 • Sairaanhoidon kannalta välttämätön, matkakattoa kerryttävä matkakustannus kokonaan. Yksityiseen terveydenhuoltoon tehdystä matkasta korvataan kustannukset vain, jos yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito tai suoritettu tutkimus on sairausvakuutuslain mukaan korvattavaa.
 • Lääkärin sairaudenhoitoon määräämä lääke, kliininen ravintovalmiste ja perusvoide silloin, kun korvausta on saatu myös sairausvakuutuslain nojalla. Tästä poiketen lääkekustannuksista maksetaan korvaus myös sairausvakuutuslain mukaisen alkuomavastuun osalta; korvaus lasketaan siitä hinnasta (viitehinta), josta sairausvakuutuslain mukainen korvaus on laskettu. Lisäetuutena korvataan 50 %, jos edellä mainitut eivät sv-korvattavia, ei kuitenkaan rokotus-, tupakanvieroitus- eikä laihdutusvalmisteista. Oma osuus maksetaan apteekissa.
 • Yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle korvataan lääkärin tai optikon määräämien silmälasien hinta tai vaihtoehtoisesti silmien taittovirheleikkauksesta aiheutunut kustannus aikaisintaan kahden vuoden väliajoin 400 euron enimmäismäärään saakka korvauskertaa kohti
 • Yhden vuoden yhtäjaksoisesti kassaan kuuluneelle korvataan hammaslääkärin, erikoishammasteknikon ja suuhygienistin suorittamasta hoitotyöstä peritystä palkkiosta tai maksusta 70 prosenttia. Hoitotyönä pidetään myös hampaiden tutkimusta, oikomishoitoa, proteettisia toimenpiteitä ja hammasteknistä työtä. Lisäetuutena korvataan enintään 450 euroa jäsentä kohti kunakin kalenterivuonna annetusta hoidosta aiheutuneista kustannuksista
 • Lääkärin määräämien tukipohjallisten, tukisukkien, henkilökohtaisten sidosten sekä käsi- ja jalkatukien kustannuksista korvataan enintään 50 euroa kalenterivuodessa, jos niitä ei ole mahdollista saada joko pysyvästi tai tilapäisesti ilmaiseksi

4. Sääntöjen 16 §:n mukaan jäsenen kuoltua suoritetaan hautausavustusta 800 euroa.

 

Sairauskassa maksaa leikkaukset ja tutkimukset julkisella puolella.

Varmista aina sairauskassan korvaukset ennen kuin menet yksityiseen leikkaukseen tai tutkimukseen.


LISÄETUUKSIA EI MAKSETA LOMAUTUKSEN AJALTA. (sääntöjen 19§)
Poikkeuksena kuitenkin on lääkkeet, jotka voit edelleen hakea apteekista maksutta.
Lomautuksen aikana sairausvakuutuslain mukaiset korvaukset haetaan edelleen sairauskassasta.


Lisätietoja sairauskassasta.

Aukioloajat

Maanantai - Torstai 09:00 - 11:00 11:30 - 15:00

Perjantai Suljettu